Grups reduïts: 3-5 alumnes

Preparaciò d'exàmens de Cambridge FCE - CAE

Curs especialment dissenyat per a persones que vulguin preparar-se i / o presentar-se als exàmens de Cambridge First certificate (FCE) / Certificate in advanced english (CAE) a  la convocatòria de juny 2021
 
Novalingua ofereix una sòlida preparació de cada part de l'examen (Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking) per poder presentar-se amb les majors garanties d'èxit (92% aprovats).
Al febrer  es realitzen 2 simulacres d'examen ("mock") per comprovar si l'alumne té el nivell adequat per presentar-se.
A partir del març es fa un examen setmanal ("mock") per familiaritzar-se amb les diferents parts del examen
Característiques del curs
3 hores a la setmana :1,5 hores en dies alterns : 1 hora de classe + 1/2 de pràctiques personalitzades
Las classes les imparteix un professor nadiu, titulat i experimentat en la preparació dels exàmens de Cambrigde.
A les pràctiques a l'Aula de Recursos Multimèdia assistida per un professor, l'alumne treballa al seu ritme múltiples exercicis per a la preparació de l'examen.L'alumne podrà insistir i demanar ajuda en aquelles àrees que li representin més dificultat.
En aquest curs es practiquen  les quatre habilitats lingüístiques de l'examen: ·
Reading & Use of English: Pràctica amb textos i exercicis per a desenvolupar una àmplia gamma d'estratègies i destreses de lectura, i incrementar la comprensió en els seus diferents nivells: punts principals, detall, estructura, informació específica o deducció de significats. Assimilació activa de la gramàtica i del vocabulari.
Writing / Composition: Desenvolupament i adquisició de vocabulari i estructura gramatical; precisió del vocabulari, estructura, ortografia i puntuació; adequació / competència; organització i cohesió.
Listening: Desenvolupament de la comprensió del llenguatge parlat, punts principals, detalls o informació especifica, deducció de significats.
Speaking: Desenvolupament de l'habilitat oral per a l'assoliment dels resultats requerits: correcció gramatical, riquesa de vocabulari, pronunciació correcta, efectiva comunicació interactiva.
 
 
 
 

Durada: 
Octubre-Juny
Nivells: 
B2 / C1
Núm alumnes: 
5-8
Horari: 
Tarda
Preu al comptat: 
1.100€+40€ matricula
Preu a terminis: 
1.250€+ 40€

Sol·licita més informació